Högmässa

sö 30.10 kl. 18.00

Purmo kyrka

21 söndagen efter pingst: tema 'Jesu sändebud'

Helgdag: Tjugoförsta söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 67:8, Ps. 145:8-13, Ps. 67:3 Första läsningen: Jer. 1:4-10 Andra läsningen: 2 Tim. 4:1-5 Evangelium: Matt. 22:1-14
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Sandvik Lars-Johan
Predikant: Sandvik Lars-Johan
Kantor: Malmsten-Ahlsved Mikaela
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Musikgrupp: EvangeliVox
Kollekt: För ansvarsveckan. Ekumeniska rådet i Finland r.f. (PB 210, 00131 Helsingfors, FI85 1018 3000 0744 03, referensnummer 3010 eller referenslista)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling