Fördjupningskväll i luthersk mystik

fr 14.10 kl. 18.00
Fördjupning kring Luthersk mystik

Kyrkostrands församlingshem

Föreläsning, diskussion

Fördjupningskväll i luthersk mystik kring "En ädel liten bok". Även Bokcafé Station 1 från SLEF-Media är på plats med boktips och bokförsäljning.
Föredraget kring "En ädel liten bok" är baserat på det seminarium som Jimmy Österbacka höll för präster och diakoner i Uppsala stift den 29-30.9 i samband med deras fördjupningsdagar kring mystagogiskt lärande.

"Den gamla 1300-talsskriften med okänd författare räknade Martin Luther som den viktigaste efter Bibeln och Augustinus. Det var även den första boken som Luther själv gav ut, men idag är boken närmast bortglömd. När vi studerar den öppnar sig hisnande perspektiv med rötter till kyrkofäderna, ekumeniska utblickar och vägledning för det personliga livet med Kristus."

Österbacka Jimmy

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling