Högmässa. Även strömning i youtube

sö 25.9 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

16 söndagen efter pingst, tema: Guds omsorg

Helgdag: Sextonde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 55:23, Ps. 86:1, 3-7, Ps. 46:11 Första läsningen: Ps. 127:1-2 Andra läsningen: Gal. 6:2-10 Evangelium: Matt. 6:25-34
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Sandvik Lars-Johan
Predikant: Sandvik Lars-Johan
Kantor: Malmsten-Ahlsved Mikaela
Musikgrupp: Musikörerna
Psalmer: 397,144, 455, 406 kollekt, 471 v:1-3, 915, 471 v: 4
Kollekt: För kyrkligt arbete bland finländare utomlands och för internationell diakoni i finska hamnar, Finlands Sjömanskyrka r.f., (Svetsaregatan 4 A, 00810 Helsingfors, FI69 1014 3000 2126 27)
Information: Sjömanskyrkan möter sjöfarare i hamnarna, men även ombord när vi följer med fartygen. Hamn- och skeppskuratorerna möter sjöfarare av olika nationaliteter. Förutom att ge samtalsstöd hjälper de till med många praktiska saker. I år åtföljdes pandemin av det mänskliga lidandet som orsakades av kriget. Behovet av andligt stöd ombord ökade kraftigt. Idag får vi stödja detta arbete för våra medmänniskor.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling