Högmässa

sö 25.9 kl. 13.00

Purmo kyrka

16 söndagen efter pingst, tema: Guds omsorg

Helgdag: 16. sunnuntai helluntaista / 16. söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 55:23, Ps. 86:1, 3-7, Ps. 46:11 Första läsningen: Ps. 127:1-2 Andra läsningen: Gal. 6:2-10 Evangelium: Matt. 6:25-34
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Österbacka Jimmy
Predikant: Österbacka Jimmy
Kantor: Malmsten-Ahlsved Mikaela
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Psalmer: 397, 144, 499, 406 kollekt, 216, 919 under nattvarden, 398 v;1-3
Kollekt: För kyrkligt arbete bland finländare utomlands och för internationell diakoni i finska hamnar, Finlands Sjömanskyrka r.f., (Svetsaregatan 4 A, 00810 Helsingfors, FI69 1014 3000 2126 27)
Information: Sjömanskyrkan möter sjöfarare i hamnarna, men även ombord när vi följer med fartygen. Hamn- och skeppskuratorerna möter sjöfarare av olika nationaliteter. Förutom att ge samtalsstöd hjälper de till med många praktiska saker. I år åtföljdes pandemin av det mänskliga lidandet som orsakades av kriget. Behovet av andligt stöd ombord ökade kraftigt. Idag får vi stödja detta arbete för våra medmänniskor.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling