Högmässa

sö 11.9 kl. 13.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Fjortonde söndagen efter pingst, tema: 'Vår nästa'

Helgdag: 14. sunnuntai helluntaista / 14. söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 74:21, Ps. 112:5-9, Matt. 7:12 Första läsningen: Mika 6:6-8 Andra läsningen: 1 Joh. 4:7-12 Evangelium: Luk. 10:25-37
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Österbacka Jimmy
Predikant: Österbacka Jimmy
Kantor: Pandey Diana
Kyrkvaktmästare: Österbacka Lucas
Assistenter: Eklund Åsa
Kollekt: "För att stärka de ungas utkomstmöjligheter, Kyrkans Utlandshjälp sr, (Södra
kajen 8, 00130 Helsingfors, referenslista)
"
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik