Högmässa

sö 17.7 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Apostolien päivä / Apostladagen
Texter: Psaltarpsalm: Jes. 52:7, Ps. 145:3-7, Rom. 10:18 Första läsningen: 1 Mos. 12:1-4 Andra läsningen: Rom. 1:1-7 eller 1 Tim. 1:12-17 Evangelium: Luk. 5:1-11
Liturgisk färg: Röd
Liturg: Salo Boris
Predikant: Salo Boris
Kantor: Pandey Diana
Kyrkvaktmästare: Lund Thomas
Kyrkvärdar: Slätkulla- Fors- Gers
Kollekt: För diakoniarbete. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)
Textläsare: Gunilla Eriksson

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik