Högmässa, strömmas via youtube

lö 25.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

.

Helgdag: Midsommardagen (Johannes döparens dag)
Texter: Psaltarpsalm: Jes. 49:1,3, Ps. 92:2-6, Luk. 1:76 Första läsningen: Jes. 40:1-8 Andra läsningen: Apg. 13:23-26 Evangelium: Luk. 1:57-66
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Anderssén-Löf Mia
Predikant: Anderssén-Löf Mia
Kantor: Malmsten-Ahlsved Mikaela
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Kyrkvärdar: Ytteresse övre
Musikgrupp: Mikka med Systrar
Psalmer: 535 v:1-4, 539 v:1-5, 925, 534 v:1-4
Kollekt: för stöd för sommarläger i södra Finland och i Österbotten för vuxna med utvecklingsstörning, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f., (Nordenskiöldsgatan 18 A, 00250 Helsingfors, FI24 4055 5452 3514 01)
Textläsare: Paula Ahlvik

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar