Högmässa

lö 25.6 kl. 13.00

Purmo kyrka

.

Liturg: Anderssén-Löf Mia
Predikant: Anderssén-Löf Mia
Kantor: Malmsten-Ahlsved Mikaela
Kyrkvaktmästare: Lund Thomas
Musikgrupp: Mikka med systrar
Psalmer: 535 v:1-4, 539 v:1-5, 925, 534v:1-4
Kollekt: för stöd för sommarläger i södra Finland och i Österbotten för vuxna med utvecklingsstörning, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f., (Nordenskiöldsgatan 18 A, 00250 Helsingfors, FI24 4055 5452 3514 01)

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar