Högmässa

må 18.4 kl. 13.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Möte med den Uppståndne

Helgdag: Annandag påsk
Texter: Psaltarpsalm: Luk. 24:34, Ps. 16:8-11, Luk. 24:32 Första läsningen: Jona 2 Andra läsningen: Apg 10:34-43 Evangelium: Luk. 24:13-35
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Anderssén-Löf Mia
Kantor: Malmsten-Ahlsved Mikaela
Kyrkvaktmästare: Lund Thomas
Kyrkvärdar: Överesse
Psalmer: 854, 90, 101, 303, 94, 583
Kollekt: För kvinnors läskunnighet i Afrika, Finska Bibelsällskapet r.f. (PB 54, 00241 Helsingfors)
Textläsare: Birgitta Lind
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik