Långfredagens gudstjänst, Kristi dödsstund

fr 15.4 kl. 13.00

Pedersöre kyrka

Guds Lamm

Helgdag: Långfredagen
Texter: Psaltarpsalm: Matt. 27:46, Ps. 22:7-20, Upp. 5:12 Första läsningen: Jes. 53 Andra läsningen: Hebr. 5:7-10 Evangelium: Luk. 23:32-46
Liturgisk färg: Svart
Liturg: Österbacka Jimmy
Predikant: Österbacka Jimmy
Kantor: Pandey Diana
Kyrkvaktmästare: Storrank Tony
Musikgrupp: Manskören
Kollekt: för missionen: de missionärer och projekt som församlingen stöder via FMS och SLEF
Textläsare: N

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik