Högmässa

sö 27.3 kl. 13.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

,

Helgdag: Marie bebådelsedag
Texter: Psaltarpsalm: 1 Sam. 2:1, Ps. 113:1-8, Luk. 1:28, 42 Första läsningen: Jes. 7:10-14 Andra läsningen: Rom. 9:2-8 Evangelium: Luk. 1:26-38
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Anderssén-Löf Mia
Predikant: Anderssén-Löf Mia
Kantor: Malmsten-Ahlsved Mikaela
Kyrkvaktmästare: Lund Thomas, Norrbäck Henrik
Kyrkvärdar: Överesse
Musikgrupp: Qunoskören, dir Mikael Björklund
Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar förnyelse, utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f., (c/o förbundssekreterare Pia Valtanen, Humleuddsvägen 18 C 20, 00840 Helsingfors, FI53 8000 1000 5066 01)
Textläsare: Kristina Granstedt-Ketola

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling