Gudstjänst, strömmas via youtube

sö 27.3 kl. 10.00

Purmo kyrka

---

Helgdag: Marie bebådelsedag
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Salo Boris
Predikant: Salo Boris
Kantor: Ellfolk-Lasén Maria
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar förnyelse, utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f., (c/o förbundssekreterare Pia Valtanen, Humleuddsvägen 18 C 20, 00840 Helsingfors, FI53 8000 1000 5066 01) 86,20€

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar