Julbön

fr 24.12 kl. 14.00
Purmo kyrka

.

Helgdag: Julaftonen
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 36:6-10, Första läsningen:Jes. 11:1-5 eller Mik. 5:2-4 eller Jer. 23:5-6, Andra läsningen:Apg. 13:16-26, Evangelium:Luk. 2:1-14
Liturgisk färg: Vit
Psalmer: 18 Kom, alla stora, små
21 Det är en ros utsprungen
32 Giv mig ej glans
34 Nu tändas tusen juleljus
838 Det folk som vadnrar i mörket
841 Herdar som på fälten vaktat
843 Barn och stjärnor
857 Ljuset som jag tänder
Kollekt: För att bistå flyktingar. Kyrkans Utlandshjälp sr, (Södra kajen 8, 00130 Helsingfors, 00130 Helsingfors, referenslista)