Gudstjänst

sö 12.12 kl. 19.00
Purmo kyrka

.

Helgdag: Tredje söndagen i advent
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 85:9-14, Första läsningen:Jer. 3:21-25, Andra läsningen:1 Kor. 4:1-5, Evangelium:Matt. 11:2-10
Liturgisk färg: Violett, Blå
Liturg: Portin Tomas
Predikant: Portin Tomas
Kantor: Ellfolk-Lasén Maria
Psalmer: 12 Jesus från Nasaret
10 Han kommer i sin kyrka
14 En man blev sänd
302 Välsignad Gud, som har sitt folk förlossat
837 O kom, o kom Immanuel
Kollekt: För rehabilitering av tortyroffer och krigstraumatiserade människor. Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr, (Alpgatan 2, 00530 Helsingfors, FI50 8000 1200 0618 45