Högmässa

sö 5.12 kl. 10.00
Pedersöre kyrka

.

Helgdag: Andra söndagen i advent
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 80:15-20, Första läsningen:Hos. 2:18-20, Andra läsningen:1 Petr. 1:13-17, Evangelium:Luk. 21:25-33 (34-36)
Liturgisk färg: Violett, Blå
Liturg: Kyrkoherden Nya
Psalmer: 5 Nu må vi oss bereda
13 Kristus kommer, Davids son
8 Jag höja vill till Gud min sång
143 En dag skall Herrens skapardrömmar möta
834 Se, din konung kommer till dig
847 Dig vi lovsjugner ärar
Kollekt: För att stöda närstående till missbrukare i Finland, KRAN r.f., (Georgsgatan 18 A, 00120 Helsingfors, FI12 4055 0011 7136 70)