Ljuständning för dem som avlidit under året, strömmas i Youtube

lö 6.11 kl. 19.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

.

Helgdag: Alla helgons dag
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 89:6-8, 16-19, Första läsningen:Jes. 65:23-25, Andra läsningen:Upp. 22:1-5, Evangelium:Matt. 5:1-12 (samma text som i första årgången)
Liturgisk färg: Röd
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Malmsten-Ahlsved Mikaela
Kyrkvaktmästare: Österbacka Lucas
Assistenter: Eklund Åsa
Musikgrupp: Församlingskören
Psalmer: 131, 243,582
Kollekt: För att arrangera Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom r.f., (c/o Pa-tricia Högnabba, Norra kajen 20b A 5, 00170 Helsingfors, FI54 4055 4720 0422 80)


Arrangör

Pedersöre församling