Gudstjänst, strömmas via Youtube

sö 26.9 kl. 10.00
Purmo kyrka

.

Helgdag: Adertonde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 119:97-104, Första läsningen:Jes. 1:10-17, Andra läsningen:Gal. 5:22-26, Evangelium:Mark. 7:5-13 eller Mark. 2:23-28
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Österbacka Jimmy
Predikant: Österbacka Jimmy
Kantor: Ellfolk-Lasén Maria
Kyrkvaktmästare: Storrank Tony
Musikgrupp: Pedersöre församlings manskör, dir. Hans Häggblom
Psalmer: 183 Kom helga frid, med klockors röst
274 Det finns djup i Herrens godhet
187 Herre, du som lovat sända
196:3-6 Gud har av sin barmhärtighet (Jag vet en blomma skön och blid)
353 Min själ, nu är tid att till korset gå fram
404 Fri som rymdens svala
Kollekt: för att utveckla och upprätthålla retreatverksamheten vid Retreatgården Snoan. Retreatstiftelsen, (c/o Församlingsförbundet, Tölötorggatan 2 B, 00260 Helsingfors, FI14 4055 5452 3222 87)


Arrangör

Pedersöre församling