Gudstjänst

sö 26.9 kl. 10.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

.

Helgdag: Adertonde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 119:97-104, Första läsningen:Jes. 1:10-17, Andra läsningen:Gal. 5:22-26, Evangelium:Mark. 7:5-13 eller Mark. 2:23-28
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Svenfelt Dennis
Predikant: Svenfelt Dennis
Kantor: Pandey Diana
Kyrkvaktmästare: Österbacka Lucas
Psalmer: 404 Fri som rymdens svala
200 Hur skall vi rätt dig prisa 373 Nu gläd dig, min ande, i Herran
431 Inte med makt
198 Ordets Herre, du har givit
195 Guds ord är ljuset på min stig
810 Som gränslösa vidder
882 Kärlek och himmel
935 Ditt ord är en lykta för min fot
Kollekt: för att utveckla och upprätthålla retreatverksamheten vid Retreatgården Snoan. Retreatstiftelsen, (c/o Församlingsförbundet, Tölötorggatan 2 B, 00260 Helsingfors, FI14 4055 5452 3222 87)


Arrangör

Pedersöre församling