Gudstjänst, strömmas via Youtube

sö 19.9 kl. 10.00
Pedersöre kyrka

.

Helgdag: Sjuttonde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 86:10-13, Första läsningen:Jes. 26:12-14, 19 eller 1 Kung. 17:17-24, Andra läsningen:Fil. 1:20-26, Evangelium:Joh. 5:19-21
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Portin Tomas
Predikant: Portin Tomas
Psalmer: 542 Fram skrider året i sin gång
388 O liv, som blev tänt
238 Låt gråten och klagan få stillna
556 Lik ängens sköna blomma
830 Du kom från honom allt vi vet och känner
831 Du glädjens ljus
877 Halleluja! Ditt lov vi sjunger
Kollekt: För kyrkligt arbete bland finländare utomlands och för internationell diakoni i finska hamnar, Finlands Sjömanskyrka r.f., (Svetsaregatan 4 A, 00810 Helsingfors, FI69 1014 3000 2126 27)