Högmässa

sö 12.9 kl. 10.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

.

Helgdag: Sextonde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 86:1, 3-7, Första läsningen:2 Mos. 16:11-19, 31, 35, Andra läsningen:Apg. 20:32-35 eller 1 Tim. 6:17-19, Evangelium:Matt. 6:19-24
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Granlund Kaj
Kantor: Malmsten-Ahlsved Mikaela
Kyrkvaktmästare: Österbacka Lucas
Psalmer: 914, 295:2-3, 398, efter predikan 906,Kollekt: 492,under HHN: 224,471:4
Kollekt: Kristet studentarbete på svenska i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo, Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission r.f., (Tavast- vägen 155 A 9, 00560 Helsingfors, FI36 8000 1701 2961 14, referens nummer 9140)