Gudstjänst

sö 5.9 kl. 10.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

..

Helgdag: Femtonde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 65:2-6, 9, Första läsningen:Neh. 8:5-10, Andra läsningen:1 Thess. 5:16-24, Evangelium:Matt. 11:25-30
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Svenfelt Dennis
Predikant: Svenfelt Dennis
Kantor: Malmsten-Ahlsved Mikaela
Kyrkvaktmästare: Österbacka Lucas
Psalmer: 181
307
803
354
288
296
Kollekt: För att stärka de ungas utkomstmöjligheter, Kyrkans Utlandshjälp sr, (Södra kajen 8, 00130 Helsingfors, referenslista)