Gudstjänst, strömmas via Youtube

sö 22.8 kl. 19.30
Purmo kyrka

.

Helgdag: Trettonde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 30:3-6, 12-13, Första läsningen:2 Kung. 5:1-15, Andra läsningen:Apg. 3:1-10, Evangelium:Joh. 9:1-7, 39-41
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Svenfelt Dennis
Predikant: Svenfelt Dennis
Kantor: Hellman David
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Psalmer: 482 Ett vänligt ord kan göra under 174 O Jesus Krist, till oss dig vänd
175 Käre Jesus, vi är här
481 Ord av evighet
461 Som människor möts vi på vägen
476 Min mun och tunga
828 O Gud som skapat vind och hav
829 Himlens timmerman
832 Kom, vandra genom gatorna
898 Gud för dig är allting klart
902 Länge har vi försökt
Kollekt: för utvecklandet av andaktsprogrammen i radio och tv, Kyrkans central för det svenska arbetet, (Kyrkostyrelsen PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)