Gudstjänst med välsignelse av ettor, strömmas via Youtube

sö 8.8 kl. 10.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

.

Helgdag: Elfte söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 81:9-17, Första läsningen:1 Mos. 18:20-32, Andra läsningen:Hebr. 3:15-19, Evangelium:Matt. 11:20-24
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Svenfelt Dennis
Predikant: Svenfelt Dennis
Kantor: Ellfolk-Lasén Maria
Kyrkvaktmästare: Österbacka Lucas
Psalmer: 477 O mänska, har du väl rätt betänkt
353 Min själ, nu är tid
411 Skynda, o själar
427 I tro under himmelens skyar
815 Vi kommer för vår Gud
821 Ett frö behöver inte mycket
822 Så kom du då till sist
Kollekt: För att trycka och dela ut Nya testamenten i svenskspråkiga skolor i Finland samt i Nepal. Gideoniterna i Finland r.f., (Vaajakoskentie 110, 40420 Jyskä, FI81 8000 1600 1824 07)