Högmässa med provpredikan, strömmas via Youtube

sö 25.7 kl. 12.00

Pedersöre kyrka

.

Helgdag: Nionde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 92:5-10, 13-16, Första läsningen:Jer. 7:1-7, Andra läsningen:Hebr. 12:14-17, Evangelium:Matt. 7:24-29
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Harry Backström
Predikant: Backström Harry
Kantor: Ellfolk-Lasén Maria
Kyrkvaktmästare: Storrank Tony
Psalmer: 427:1-2 I tro under himmelens skyar
144 Vi lova dig
504 Ljus av ljus, o morgonstjärna
219 O Jesus, än de dina
201:1-2,5 Ordet om Guds nåd och frälsning
Textläsare: Gun-Maj Näse


Arrangör

Pedersöre församling