Sommarmöte

sö 11.7 kl. 12.00 - 20.00
Punsar bönehus

Välkommen!

Sommarmöte i Esse 9.7-11.7.2021

MÖTESPROGRAM
Fredag 9.7
16:00 Predikan Jorma Pesämaa
16:30 Predikan Kaj Granlund
17:30 Predikan Esa Rahja
19:00 Predikan Gösta Sundelin
20:00 Predikan Fredrik Snellman
21:00 Ungdomssamling (13-17-åringar)

Lördag 10.7
10:00 Predikan Vesa Pöyhtäri
11:00 Predikan Kristian Gäddnäs
13:00 Predikan Peter Thylin
15:00 Predikan Rune Östman
16:00 Predikan Martti Vähäkangas
18:00 Predikan Kurt Enlund
20:00 Sångstund m. andakt, Stefan Snellman
21:30 Ungdomssamling (18 år uppåt)

Söndag 11.7
10:00 Högmässa lit Kaj Granlund/ pred Anders Värnström
12:00 Predikan Esa Rahja
13:00 Predikan Stefan Snellman
15:00 Predikan Vesa Pöyhtäri
16:00 Predikan Ole Björkström
18:00 Predikan Martti Vähäkangas
19:00 Avslutningspredikan Per-Erik Häggman


Arrangör

Pedersöre församling