Gudstjänst

sö 11.7 kl. 19.00
Purmo kyrka

.

Helgdag: Sjunde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 28:1-2, 6-9, Första läsningen:Jos. 24:21-27 eller 2 Kung. 6:8-23, Andra läsningen:Hebr. 12:25-29, Evangelium:Luk. 6:27-31
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Portin Tomas
Predikant: Portin Tomas
Kantor: Hellman David
Kyrkvaktmästare: Österbacka Lucas
Psalmer: 482 Ett vänligt ord kan göra under
408 Vad gott kan jag väl göra
291 Lova vill jag Herran, Herran 251 Vår Gud har av barmhärtighet
460 Så i kärlek, tröttna icke
474 Ni mänskobarn som här i världen
882 Kärlek och himmel
888 På vägarna ute i världen
896 Vi sträcker våra händer fram
Kollekt: Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)


Arrangör

Pedersöre församling