Högmässa

lö 26.6 kl. 13.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

.

Helgdag: Midsommardagen (Johannes döparens dag)
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 92:2-6, Första läsningen:Jes. 45:8-12, Andra läsningen:Apg. 19:1-6, Evangelium:Luk. 1:57-66 (samma text som i första årgången)
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Svenfelt Dennis
Predikant: Svenfelt Dennis
Kantor: Ellfolk-Lasén Maria
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Psalmer: 535 Den blomstertid nu kommer
302 Välsignad Gud, som har sitt folk
539 En vänlig grönskas rika dräkt
809 Jubla min själ
825 Lätta som lekande fiskar
912 När dagen fylls av fågelsång
925 Över berg och dal
Kollekt: För att främja fred och stabilitet. Kyrkans Utlandshjälp sr, (Södra kajen 8, 00130 Helsingfors, referenslista)