Gudstjänst, strömmas via Youtube

lö 26.6 kl. 10.00
Purmo kyrka

.

Helgdag: Midsommardagen (Johannes döparens dag)
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 92:2-6, Första läsningen:Jes. 45:8-12, Andra läsningen:Apg. 19:1-6, Evangelium:Luk. 1:57-66 (samma text som i första årgången)
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Svenfelt Dennis
Predikant: Svenfelt Dennis
Kantor: Hellman David
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Psalmer: 504
302
258 1-3
923
534 5-8
Kollekt: För att främja fred och stabilitet. Kyrkans Utlandshjälp sr, (Södra kajen 8, 00130 Helsingfors, referenslista)