Gudstjänst, strömmas via Youtube

sö 20.6 kl. 10.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

.

Helgdag: Fjärde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 32:1-2, 5-8, Första läsningen:Hos. 14:2-9, Andra läsningen:Ef. 2:1-10, Evangelium:Matt. 9:9-13
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Pandey Diana
Kyrkvaktmästare: Österbacka Lucas
Musikgrupp: Lovsångsteam Jonas & the Singers
Psalmer: ,174, svar 917, 266:1-4, efter pred: 480, tackpsalm 159:7
Kollekt: För grundskol- och yrkesutbildning, Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)