Kort gudstjänst

on 16.6 kl. 13.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Kort gudstjänst

Kort gudstjänst. Vi tar emot nattvarden där vi sitter i bänkarna. Om du behöver taxiskjuts ring Åsa Eklund tel. 040-3100446 eller Maria Emet tel. 040-3100447 senast 14.6.


Arrangör

Pedersöre församling