Högmässa

sö 6.6 kl. 10.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

.

Helgdag: Andra söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 49:6-10, 16-21, Första läsningen:Ordspr. 30:7-9, Andra läsningen:1 Tim. 6:6-12, Evangelium:Matt. 16:24-27
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Svenfelt Dennis
Predikant: Svenfelt Dennis
Kantor: Pandey Diana
Kyrkvaktmästare: Österbacka Lucas
Psalmer: 340 Mitt hjärta längtar dag och natt
263 Jesus är mitt liv, min hälsa
365 Allt vad vi på jorden äger
488 Se, en gåvoflod går fram
260 Jesus, glädjens källa
255 Av hjärtat håller jag dig kär
883 Du som ger oss liv och lär oss hoppas
890 DU vet väl om att du är värdefull
892 Öppna dina knutna händer
893 Det gäller dig och det gäller mig
Kollekt: För att utveckla Stiftsgårdens verksamhetsprofil i samarbete med försam-lingar och kyrkliga organisationer. Lärkkulla-stiftelsen sr, (Lärkkullavägen 22, 10300 Karis, FI93 5549 0420 0000 82)