Högmässa

sö 30.5 kl. 18.00
Pedersöre kyrka

.

Helgdag: Treenighetssöndagen
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 95:1-2, 6-7, Första läsningen:4 Mos. 6:22-27 eller Jes. 66:1-2, Andra läsningen:Ef. 1:3-6 (7-10) 11-14, Evangelium:Matt. 28:16-20
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Portin Tomas
Predikant: Portin Tomas
Kantor: Pandey Diana
Psalmer: 289 Herren vår Gud är en konung
298 Helig, helig, helig
147 Allena Gud i himmelrik
149 Gud, heliga Treenighet
279 Gud, vår Gud, vi lovar dig
280 O Gud, vi lovar dig
386 I det djupa, i det höga
939 Glory to the Father
823 b Du är gränslös
855 Vinden känner inga gränser
Kollekt: För att möjliggöra och stöda utbildning, Kyrkans Utlandshjälp sr, (Södra kajen 8, 00130 Helsingfors, referenslista)