Retreat på Klippan, Monäs

fr 28.5 kl. 12.00
Pedersöre annan lokal

Välkommen med på retreat på Klippan den 28-30 maj 2021

Retreaten är en helg i tystnad och eftertanke, med bön, bibel, mässa och vägledning utifrån den kristna retreattraditionen. Retreaten inleds med middag på fredag kväll och avslutas på söndag eftermiddag.
Anmälan till retreaten görs via www.slef.fi senast 14.5.2021. Observera att antalet platser till retreaten är begränsat, varför det inte per automatik innebär att du i och med din anmälan ryms med - principen "först till kvarn, får först mala" gäller.
Ta med dig egna sängkläder.
Retreaten arrangeras i samarbete med SLEF och Pedersöre församling.
Ledare för retreaten är Jimmy Österbacka.
Frågor riktas till koordinatorn för Klippan André Djupsjöbacka, 0505255022, andre.djupsjobacka@slef.fi

Länk till anmälningsblankett


Arrangör

Pedersöre församling