Gudstjänst, strömmas via Youtube

sö 16.5 kl. 10.00
Pedersöre kyrka

.

Helgdag: Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 27:1-3, 7-9, Första läsningen:Sak. 14:7-9, Andra läsningen:Ef. 1:16-23, Evangelium:Joh. 17:18-23
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Österbacka Jimmy
Kantor: Österbacka Jimmy, Östman Henrik
Kyrkvaktmästare: Norrlin Bengt
Musikgrupp: Manskören
Psalmer: 116;1,2 Kom, helige Ande,
172 Lågorna är många
118 Grip du mig, helige Ande
863 Herre, förbarma dig
536 Världen som nu föds på nytt
Kollekt: För stöd för sommarläger i södra Finland och i Österbotten för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f., (Nordenskiöldsgatan 18 A, 00250 Helsingfors, FI24 4055 5452 3514 01)