Gudstjänst med kransnedläggning

sö 16.5 kl. 10.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

.

Helgdag: Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 27:1-3, 7-9, Första läsningen:Sak. 14:7-9, Andra läsningen:Ef. 1:16-23, Evangelium:Joh. 17:18-23
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Gunell Susanne
Kyrkvaktmästare: Österbacka Lucas
Psalmer: 117, 115 dagens psalm, 898,116, 828
Kollekt: För stöd för sommarläger i södra Finland och i Österbotten för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f., (Nordenskiöldsgatan 18 A, 00250 Helsingfors, FI24 4055 5452 3514 01)