Högmässa

sö 9.5 kl. 10.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

.

Helgdag: Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 40:2-6, Första läsningen:2 Mos. 17:8-13, Andra läsningen:Jak. 5:13-16, Evangelium:Luk. 11:5-13
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Svenfelt Dennis
Predikant: Svenfelt Dennis
Kantor: Östman Henrik
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Psalmer: 186 Uti din helgedom o Gud
328 Att bedja är ej endast att begära
266;1,2 Jag nu den säkra grunden vunnit
325 Långt bortom rymder vida
279:1-3
Kollekt: för föreningen Svenskfinlands krigsänkebarn r.f., (Tarapottsvägen 12, 01150 Söderkulla, FI11 4970 1820 0086 19)