Högmässa

sö 2.5 kl. 19.00
Purmo kyrka

.

Helgdag: Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 98:2-9, Första läsningen:Jes. 4:2-6, Andra läsningen:1 Joh. 3:18-24, Evangelium:Joh. 15:10-17
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Svenfelt Dennis
Predikant: Svenfelt Dennis
Kantor: Ellfolk-Lasén Maria
Kyrkvaktmästare: Österbacka Lucas
Musikgrupp: Marguerithe och Håkan Granvik, sång
Psalmer: 532 Likt vårdagssol i morgonglöd
Laudamus (Mässa3)
111:1-5 Kom, helge Ande, till mig in
803 Jag vill ge dig o Herre, min lovsång
226 Vi till ditt altarbord bär fram
383 Gud, ditt folk är vandringsfolket
Kollekt: För utvecklingssamarbete i Etiopien via organisationerna FMS, Slef och Såningsmannen för bl.a. kvinnoarbete och matsäkerhetsprojekt. Domka-pitlet i Borgå stift, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsingfors, referens-lista)


Arrangör

Pedersöre församling