Gudstjänst, strömmas via Youtube

sö 18.4 kl. 18.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

.

Helgdag: Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 23, Första läsningen:Mika 7:14-20, Andra läsningen:Hebr. 13:20-21, Evangelium:Joh. 10:1-10
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Svenfelt Dennis
Predikant: Svenfelt Dennis
Kyrkvaktmästare: Österbacka Lucas
Psalmer: 400 Min herde Herren Jesus är
287 Hela världen, prisa Herran
384 Den korta stund jag vandrar här
304 Lov ske dig, Herre Jesus Krist
394 O Jesus, du min herde god
415 Med Gud och hans vänskap
166 En Fader oss förenar
892 Öppna dina
858 Guds Son en gång
869 Gudvår Far i himlen (förbönspsalm)
Kollekt: För utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien, Svenska Lutherska Evangeliföreningen r.f., (Skarpskyttegatan 13 A 3, 00120 Helsingfors, referenslista och MobilePay-nummer)
Kollekten går till utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF).
Gåvor kan ges via församlingens egna kanaler men också via det MobilePay-nummer som församlingen fått av SLEF år 2020, eller SLEF:s konto nr FI45 4055 1120 0020 96 tillsammans med referensnumret som sänts ut år 2021.
Tilläggsinfo:
Arrangör och innehavare av penninginsamlingstillståndet är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf. (FO 0215320-7)
Ändamål: Stiftskollekten går till utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF).
Penninginsamlingstillståndets nummer: Finland utom Åland: RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018-31.12.2022. Landskapet Åland: ÅLR 2020/6234 för tiden 1.1-31.12.2021