Familjegudstjänst, strömmas via Youtube

sö 4.4 kl. 10.00
Purmo kyrka

.

Helgdag: Påskdagen
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 118:15-23 (24), Första läsningen:Hos. 6:1-3 (samma text som i första årgången) eller Jes. 25:8-9, Andra läsningen:1 Kor. 5:6-8, Evangelium:Matt. 28:1-8
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Portin Tomas
Predikant: Portin Tomas
Kantor: Östman Henrik
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Musikgrupp: Esse barnkör ledare Christina Heikkilä, Slagverk Mattias Forsblom
Psalmer: 851, 853, 827, 854
Kollekt: För kvinnors läskunnighet i Afrika, Finska Bibelsällskapet r.f., (PB 54, 00241 Helsingfors, referenslista)


Arrangör

Pedersöre församling