Långfredagens gudstjänst vid Jesu korsfästelse, strömmas via Youtube

fr 2.4 kl. 10.00
Purmo kyrka

.

Helgdag: Långfredagen
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 22:7-20, Första läsningen:Jes. 53 (samma text som i första årgången), Andra läsningen:Hebr. 5:7-10 (samma text som i första årgången) eller Hebr. 10:12-20, Evangelium:Matt. 27:33-54
Liturgisk färg: Svart
Liturg: Portin Tomas
Predikant: Portin Tomas
Kantor: Pandey Diana
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Musikgrupp: Marguerithe Sandstedt-Granvik och Håkan Granvik
Psalmer: 72, 64, 67,62
Kollekt: Missionen: de missionärer och missionsprojekt som Pedersöre församling stöder.