Aktläsning, strömmas via Youtube

on 31.3 kl. 18.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Aktläsning

Helgdag: Onsdagen i stilla veckan
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 69:17-23 (30-34), Första läsningen:Jes. 49:1-6 (samma text som i första årgången), Andra läsningen:Rom. 5:6-11 (samma text som i första årgången), Evangelium:Matt. 27:11-32
Liturgisk färg: Violett, Blå
Liturg: Portin Tomas
Kyrkvaktmästare: Ellfolk-Lasén Maria, Österbacka Lucas
Musikgrupp: Ida Pettersson,flöjt
Psalmer: 78:1-4 Konung är du visst (b-melodi)
74 Han på korset
78:5-6


Arrangör

Pedersöre församling