Gudstjänst, strömmas via Youtube

sö 7.3 kl. 10.00
Pedersöre kyrka

.

Helgdag: Tredje söndagen i fastan (Oculi)
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 25:11-20, Första läsningen:Jer. 7:23-26, Andra läsningen:1. Joh. 5:18-20, Evangelium:Joh. 8:46-59
Liturgisk färg: Violett, Blå
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill, Östman Henrik
Musikgrupp: Håkan Mattjus, saxofon
Psalmer: 433:1,2 Herre, du vandrar försoningens väg
275 Jesus för världen
357:1,2 före syndabekännelsen
357;4 före tackbönen
844: 1-3,7,4 Du är livets träd i världen
433:3-4 Herre, du vandrar förbrödringens väg
Kollekt: För andlig och diakonal verksamhet vid Inremissionshemmets kursgård och rekreationscenter i Larsmo. Luthersk Inremission r.f., (Gertrudsvägen 4 B, 68560 Eugmo, FI14 5567 4120 0047 06)