Högmässa, strömmas via Youtube

sö 21.2 kl. 18.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

1 söndagen i fastan, tema: Jesus segrar över frestelserna

Helgdag: Första söndagen i fastan (Invocavit)
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 91:1-4, 11-12, Första läsningen:Jes. 1:16-20 eller 1 Mos. 3:1-7 (8-19) (samma text som i första årgången), Andra läsningen:Hebr. 2:9, 17-18, Evangelium:Mark. 1:12-13
Liturgisk färg: Violett, Blå
Liturg: Portin Tomas
Predikant: Svenfelt Dennis
Kantor: Ellfolk-Lasén Maria
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Musikgrupp: The Rapids Family
Psalmer: 224:1-2 Du öppnar, o evige Fader
371:1-4 Kristus, uppenbara för oss
276 Jesus det renaste
224: 3-5 Du gör oss till ett med varandra
Kollekt: För arbete bland barn och ungdomar i utsatt ställning, Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)
På församlingens hemsida hittas info om hur man kan göra för att betala in en gåva till FMS.
Textläsare: Åsa Eklund
Övrig information 2: "Öppet nattvardsbord - möjlighet till deltagande i nattvarden till kl 20


Arrangör

Pedersöre församling