Gudstjänst

sö 7.2 kl. 10.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Vi tänder ljus för de barn som döpts under fjolåret

Helgdag: Kyndelsmässodagen
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 48:11-15, Första läsningen:Mal. 3:1-2, Andra läsningen:1 Joh. 1:5-7, Evangelium:Luk. 2:22-33 (samma text som i första årgången)
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Kyrkvaktmästare: Österbacka Lucas
Musikgrupp: Mariann Flink-Ahlvik, Josefina Mård, Kaj Granlund
Psalmer: 390 Tryggare kan ingen vara
53 Kristus är världens ljus
909 Jag har en ängel som följer mig
214:4-6 Genom dig, ditt verk
Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar, Kyrktjänst (Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75)


Arrangör

Pedersöre församling