Gudstjänst strömmas via Youtube

sö 24.1 kl. 10.00
Purmo kyrka

Vi firar trons söndag!

Helgdag: Tredje söndagen efter trettondagen
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 102:16-23, Första läsningen:5 Mos. 32:36-39, Andra läsningen:2 Kor. 1:3-7, Evangelium:Mark. 1:29-39
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Häggblom Hans
Predikant: Häggblom Hans
Kantor: Ellfolk-Lasén Maria
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Musikgrupp: Försångargrupp
Psalmer: 278 Kristus vandrar bland oss än
919 Min själ får vila ut
344 Jag skulle vilja våga tro
904 Var du vår längtan
303 Halleluja! Sjung om Jesus
307:3-4 Att prisa dig är underbart
Kollekt: För lekmannautbildning i församlingarna och ledarskapsutbildning för ungdomar. Lärkkulla-stiftelsen sr (Lärkkullavägen 22, 10300 Karis, FI93 5549 0420 0000 82)


Arrangör

Pedersöre församling