Ungdomsamling (16+)

fr 22.1 kl. 20.00
Esse församlingshem

Välkommen med!

Andakt, fri samvaro och servering.