K12

fr 22.1 kl. 17.30
Esse församlingshem

Välkommen med du som har fyllt 12 år!

Andakt, aktiviteter och servering.