Högmässa strömmas via Youtube

on 6.1 kl. 18.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

.

Helgdag: Trettondagen (Epifania)
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 72:1-3, 8-12, Första läsningen:Mika 4:1-4, Andra läsningen:1 Tim. 3:16, Evangelium:Matt. 2:1-12 (samma text som i första årgången)
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Österbacka Jimmy
Kantor: Östman Henrik
Kyrkvaktmästare: Österbacka Lucas
Psalmer: Sionsharpan nr 7 Fröjdas vart sinne
Svarsmusik, 53 Kristus är världens ljus
45:1-4 En stjärna lyste undersam
45:5-8 Och stor var glädjen
50:1-2 Vilka stora gåvor
50:3-4 De fattiga på jorden
Sionsharpan 185 Han tar inte glansen av livet
Kollekt: För församlingsarbete i olika länder, Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)