Gudstjänst Strömmas i Youtubekanalen

sö 20.12 kl. 10.00
Pedersöre kyrka

Gudstjänst i advent Strömning i Youtube-kanalen

Helgdag: Fjärde söndagen i advent
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 130:5-8, Första läsningen:Jes. 29:17-19, Andra läsningen:Rom. 15:8-13, Evangelium:Matt. 1:18-24 (samma text som i första årgången årgången)
Liturgisk färg: Violett, Blå
Liturg: Häggblom Hans
Kantor: Östman Henrik
Psalmer: 6:1-5 Gud, vår Gud, för världen
837:1-4 O kom, o kom Immanuel
837:5-7 O kom, o kom Immanuel
Psalm 12 Jesus från Nasaret i förbönen
Psalm 13 Kristus kommer, Davids son
Psalm 7 Dotter Sion
Kollekt: för evangelisations- och för diakonal verksamhet vid Inremissionshemmet, Luthersk In-remission r.f., (Gertrudsvägen 4 B, 68560 Eugmo, FI14 5567 4120 0047 06)

Se på Youtube här


Arrangör

Pedersöre församling