Högmässa, strömmas också via Youtube

sö 22.11 kl. 10.00
Pedersöre kyrka

.

Helgdag: Domsöndagen(Kristi konungaväldes söndag)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 143:1-10, Första läsningen: Mal. 4:1-2, Andra läsningen: 1 Kor. 15:22-28 eller Hebr. 12:18-25, Evangelium: Matt. 25:31-46 (samma text som i första årgången)
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Häggblom Hans
Predikant: Österbacka Jimmy
Kantor: Östman Henrik
Kyrkvaktmästare: Norrlin Bengt
Musikgrupp: Manskören
Psalmer: 139:1, 568:9,142, 914, 583
Kollekt: för verksamheten på stiftsgården Lärkkulla. Lärkkulla-stiftelsen sr, (Lärkkullavägen 22, 10300 Karis, FI93 5549 0420 0000 82)